1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Absolwenci

... ZNANI ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY ...
... jeste¶my dumni ...

Jeżeli jeste¶ naszym absolwentem i chcialby¶ znaleĽć się na naszej szkolnej stronie
w zakładce Znani absolwenci skontaktuj się z naszym nauczycielem poprez e-mail: mag.kowalewska@wp.pl
...i poznaj szczegóły:-)


Małgorzata Fontasiewicz
lata w SP19 1978-1986
Wykształcenie: wyższe. Instruktorka ZHP- stopień instruktorski Harcmistrzyni.
Obecnie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 18 w Elbl±gu oraz logopeda w Przedszkolu nr 31 w Elbl±gu.Małgorzata Gizińska
lata w SP19 1962-1970
Wykształcenie: Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalno¶ci± muzealnictwo i wiedza o ksi±żce.
Obecnie: Jest na emeryturze. Pełni obowi±zki prezesa elbl±skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Przez wiele lat pracowała w elbl±skim muzeum, zajmowała się zbiorami numizmatycznymi i sfragistycznymi oraz militariami.Paweł Lichociński
lata w SP19 1976-1984
Wykształcenie:absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Obecnie: Prowadzi biuro projektów inżynierskich dla przemysłu chemicznego. Podróżnik i fotograf amator. Prowadzi blog podróżniczy. Publikuje pod nickiem Fotoleecho.Maciej Makuła
lata w SP19 1978-1986
Wykształcenie: wyższe. Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie.
Obecnie: Mieszka i pracuje w Elbl±gu. Jest lekarzem weterynarii i przedsiębiorc±.Artur Mazurkiewicz
lata w SP19 1976-1984
Wykształcenie: wyższe - Akademia Medyczna w Gdańsku ukończona w 1994r.
Obecnie: Mieszka z rodzin± w Elbl±gu. Ma dwoje dzieci. Pracuje jako specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Elbl±gu. Interesuje się muzyk± i lubi podróże.Aneta Puzdrowska
lata w SP19 1993-1999
Wykształcenie: Edytor tekstów, filolog polski. Ukończyła wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Obecnie: Mieszka i pracuje w Elbl±gu. Jest dziennikark± oraz prezenterk± w telewizji Truso.tv, współpracuje z Radiem Olsztyn.Przemysław RudĽ
lata w SP19 1983-1991
Wykształcenie: Geograf, Klimatolog. Ukończył wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Obecnie: Mieszka i pracuje w Gdańsku. Jest autorem ksi±żek i przewodników, popularyzatorem astronomii, specjalist± w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, kompozytorem i wykonawc± muzyki elektronicznej.


Jacek Złotowski
lata w SP19 1973-1981
Wykształcenie: wyższe, zawód - lekarz medycyny. Ukończył Akademię Medyczn± (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w Gdańsku w 1992r.
Obecnie: Mieszka i pracuje w Elbl±gu. Interesuje się muzyk±, literatur± i sportem rekreacyjnym.
Dariusz Stella
lata w SP19 1978-1986
Wykształcenie: Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształc±cego w Elbl±gu, które ukończył w 1990 roku, następnie w 1998 roku ukończył Wojskow± Akademię Medyczn± w Łodzi.
Obecnie:Obecnie jest specjalist± medycyny rodzinnej, pracuje w Elbl±gu, jako lekarz rodzinny.
Powrót do strony głównej
© Copyright 2019 - SP19