1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Kontakt ze szkoł±


Dzwoni±c na podany niżej numer telefonu, otrzymacie Państwo wyczerpuj±ce odpowiedzi od sekretarza naszej szkoły.

Sekretariat 55 625 86 60

Fax 55 625 86 63
Pedagog/psycholog tel. 55 625 86 69
Księgowo¶ć tel. 55 625 86 70
Kierownik gospodarczy tel. 55 625 86 62
Intendentka tel. 55 625 86 62

E-mail: sp19elblag@wp.pl


GODZINY PRACY ADMINISTRACJI W SP 19
poniedziałek, ¶roda, czwartek 7:30-15:30
wtorek 7:30-16:30
pi±tek 7:30-14:30

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW W SP 19
 • PEDAGOG p. Grażyna Hejnowicz-Zabłocka
  poniedziałek 08:00-15:00
  wtorek 08:00-16:00
  ¶roda 08:00-14:00
  czwartek 08:00 - 13:00
  pi±tek 08:00 - 12:00 lub 10:00 - 14:00

 • PSYCHOLOG
  poniedziałek 10:00-14:30
  wtorek 09:00-13:00
  ¶roda 08:00-12:00
  czwartek 12:00 - 16:00
  pi±tek 08:00 - 11:30 lub 10:30 - 14:00


 • LOGOPEDA
  poniedziałek 8:00-11:30
  wtorek 8:00-11:30
  ¶roda 13:50-16:15
  czwartek 8:00-11:30
  pi±tek 8:00-11:30
  Konsultacje logopedyczne z rodzicami w ¶rody w godz. 15:30 - 16:15 po wcze¶niejszym umówieniu się.

 • BIBLIOTEKA
  poniedziałek - pi±tek 7:30-15:30


 • ¦WIETLICA
  poniedziałek - czwartek 6:30-18:00
  pi±tek 6:30-16:30  RODO - czyli unijne Rozporz±dzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
  1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte z siedzib± w Elbl±gu, ul. Urocza 4 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte;
  2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elbl±gu jest Pan Andrzej Wi¶niewski, email: jendrzej.wisniewski@gmail.com • © Copyright 2019 - SP19