1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: RODZIC


Rodzic jest współtwórcą szkoły, troszczy się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci, oczekuje od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i we współpracy z rodzicami, wymaga tego od szkoły i od organu ją prowadzącego, interweniuje konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. Współpracuje ze szkołą, wzbogacając jej potencjał. Przy tym daje dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.
Dobrowolne wpłaty można dokonywać na
KONTO RADY RODZICÓW:
97 1020 1752 0000 0802 0170 4345
PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Jak reagować na Cyberprzemoc?


BEZPIECZNY INTERNET

POLECAMY umowy, które mogą Państwo pobrać, wydrukować i podpisać wspólnie ze swoimi dziećmi. Dzięki umowie zostaną ustalone i podpisane zasady korzystania z komputera i Internetu. ->WIĘCEJNajkrótszy PORADNIK dla RODZICÓW:

1.Dziecko nie musi mieć wszystkiego, czego się domaga.
2.Twoja stanowczość zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa.
3.Bagatelizowanie złych nawyków dziecka wzmacnia je.
4.Daj szanse dziecku ponosić konsekwencje za swoje czyny (czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych).
5.Nie dawaj obietnic bez pokrycia.
6.Daj dziecku kredyt zaufania.
7.Znajdź czas na rozmowę z dzieckiem.
8.Nie bądź niekonsekwentny.
9.Nie zrzędź.
10.Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału.

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY

1.Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
2.Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
3.Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
4.Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
5.Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
6.Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
7.Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
8.Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
9.Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
10.Jeśli dziecko żyje w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.
BEZPIECZNY INTERNET - PORADNIK DLA RODZICÓW

Przekazujemy rodzicom informacje o poradniku.
Komputer jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi. Jednakże dostęp do Internetu powoduje, że narzędzie to może być wykorzystywane do różnych celów, nie zawsze pożytecznych. Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy jego użytkownik, ale głównie problem ten dotyka dzieci i młodzież. Stąd też wynika niezwykle ważna i odpowiedzialna rola szkoły i domu, gdyż to te instytucje powinny uczyć dziecko właściwego korzystania z Internetu.
Według badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez agencję Gemius, na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, iż aż 71,6 % rodziców uważa, że Internet może być bezpieczny, a 16,2 % rodziców w ogóle nie widzi żadnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
Zaniepokojony ww. danymi Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracował poradnik dla rodziców „Komputer i Internet w domu" pokazujący, jak prawidłowo zarządzać domowym systemem komputerowym.

STRONA Z PORADNIKIEM


© Copyright 2019 - SP19